Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
Zariadenie podporovaného bývania, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb.
Previous
Next

Oznam

Oznam

V Zariadení sociálnych služieb HARMÓNIA 

sú od 9.1.2022 návštevy povolené
v režime OTP.

Návštevu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť so sociálnou pracovníčkou Mgr. Katarínou Elekovou na tel. č.: 0948200683 v dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. do 14.00 hod.
 Naďalej je možný kontakt s príbuznými prostredníctvom  videohovorov  cez SKYPE, sociálne siete alebo telefonicky v dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. do 14.00 hod.
        Svoj záujem môžete nahlasovať na telefónnom čísle 0940 982 719 v pracovných dňoch, kontaktná osoba
Bc. Miroslava Adamove – inštruktorka sociálnej rehabilitácie.
Ďakujeme za pochopenie!  
alt="budova A s hlavným vchodom"