Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
Zariadenie podporovaného bývania, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb.
Previous
Next

       Oznámenie – z dôvodu výstavby vonkajšieho výťahu je prijímanie nových klientov pozastavené predbežne do 30.11.2023. Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb naďalej prijímame a evidujeme v poradovníku.

Oznam

Oznam