Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
Zariadenie podporovaného bývania, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb.
Previous
Next

OZNAMY

Oznam

Oznam

V Zariadení sociálnych služieb HARMÓNIA 

sú návštevy povolené

Návštevu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť so sociálnou pracovníčkou Mgr. Katarínou Elekovou na tel. č.: 0948200683 v dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. do 10.00 hod.

 Naďalej je možný aj kontakt s príbuznými prostredníctvom  videohovorov  cez SKYPE, sociálne siete alebo telefonicky v dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. do 14.00 hod.
               Svoj záujem môžete nahlasovať na tel. č.: 0940 982 719 v pracovných dňoch, kontaktná osoba
 Bc. Miroslava Adamove – inštruktorka sociálnej rehabilitácie.