Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
Zariadenie podporovaného bývania, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb.
Previous
Next

Oznam

Oznam

 

Oznamujeme príbuzným, ktorí majú v Zariadení sociálnych služieb HARMÓNIA umiestnených svojich rodinných príslušníkov, že 

návštevy sú od 4.10.2021 povolené len v exteriéri.

Návštevu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť v pracovné dni v čase od 07.30. – 09.00 hod., kontaktná osoba Mgr. Katarína Eleková – sociálna pracovníčka, na telefónnom čísle 0948 200 683.

 Termíny návštev sa vymedzujú v čase od 9:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod každý deň.  Bližšie informácie tu

Naďalej je možný kontakt s príbuznými prostredníctvom  videohovorov  cez SKYPE , sociálne siete alebo telefonicky v dňoch pondelok a streda
od 13.00 hod. do 15.00 hod.
        Svoj záujem môžete nahlasovať na telefónne číslo 0940 982 719              v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 09.00 hod., kontaktná osoba Bc. Miroslava Adamove – inštruktorka sociálnej rehabilitácie.
Ďakujeme za pochopenie!  

alt="budova A s hlavným vchodom"