Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
Zariadenie podporovaného bývania, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb.
Previous
Next

Oznam

 

 

Vzhľadom na situáciu súvisiacu so  zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19 v okrese Lučenec platí

Zákaz návštev v zariadení

od 12.09.2020 až do odvolania.

Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a pokyny pre prijímateľov sociálnej služby a návštevy na základe ďalšieho vývoja epidemiologickej situácie    v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19.

 Ďakujeme za pochopenie!

 
 
 
alt="budova A s hlavným vchodom"