Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
Zariadenie podporovaného bývania, Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb.
Previous
Next

Oznam

Oznam

 


Oznamujeme príbuzným, ktorí majú v Zariadení sociálnych služieb HARMÓNIA umiestnených svojich rodinných príslušníkov, že z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sú

návštevy od 1.11.2021 zakázané.

Naďalej je možný kontakt s príbuznými prostredníctvom  videohovorov  cez SKYPE , sociálne siete alebo telefonicky v dňoch pondelok až piatok
od 08.00 hod. do 14.00 hod.
        Svoj záujem môžete nahlasovať na telefónnom čísle 0940 982 719 v pracovných dňoch, kontaktná osoba
Bc. Miroslava Adamove – inštruktorka sociálnej rehabilitácie.


Ďakujeme za pochopenie!  

alt="budova A s hlavným vchodom"