Preskočiť na obsah

Duálne vzdelávanie

Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania

Praktické vyučovanie bude poskytované pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia v Zariadení sociálnych služieb HARMÓNIA na ekonomicko-prevádzkovom úseku  v budove C, Námestie Tuhárske 886/10, Lučenec.
Praktické vyučovanie vykonávajú žiaci pod vedením inštruktora. Rozdelenie žiakov k jednotlivým inštruktorom a koordináciu praktického vyučovania vykonáva hlavný inštruktor.

Možnosti pracovného uplatnenia

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia: v 4-ročnom učebnom odbore 6317 M obchodná akadémia. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie s maturitou. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa v službách vo verejnej správe vo funkcii ekonóm/ka, účtovník/čka, manažér/ka, asistent/ka, personalista/personalistka, rozpočtár/ka, referent/ka pre verejné obstarávanie, referent/ka pre stravovanie, referent/ka pre spravovanie registratúry, pokladne.

Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:
– osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na          ktoré sa žiak pripravuje,
– poskytnutie stravovania u zamestnávateľa.

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:
– odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve.

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:
– hodnotenia študijných výsledkov za 8. až 9. ročník ZŠ,
– prijímacieho pohovoru.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte:
PaedDr. Estera Rózsárová, telefónny kontakt: 0903 483 706, email: riaditel@zssharmonia.sk
Ing. Michal Veľka, telefónny kontakt: 0905 258 455, email: ekonom@zssharmonia.sk

Podrobnejšie informácie o systéme duálneho vzdelávania nájdete TU.