Preskočiť na obsah

O nás

Slávnostné otvorenie Domova dôchodcov v Lučenci na Engelsovom námestí v zrekonštruovanej budove  bývalej Mestskej nemocnice s kapacitou 77 postelí sa konalo 25.1.1958. Obyvatelia boli ubytovaní v 2 posteľových izbách. Mali k dispozícii kultúrnu miestnosť, čitáreň, raz týždenne sa premietali filmy. V tomto čase mal pracovný kolektív  12 členov pod vedením Igora Elsnera . Dňa 28.05.1958 sa uskutočnil prvý hromadný výlet s účasťou 33 obyvateľov do Domice, Betliara. V tomto období obyvatelia domova dôchodcov žili primerane bohatým spoločenským a kultúrnym životom. Medzi zvláštne a mimoriadne udalosti patrila aj prvá svadba v Domove dôchodcov. 77 ročný vdovec Paľko Husár a jeho vyvolená nevesta 65 ročná Hermínka Hermanová sa skutočne 10.01.1959 zobrali.

Tesne pred vianočnými sviatkami roku 1959 dostali obyvatelia domova dôchodcov prvý televízor spolu s 20 fotelmi do klubovne.

Rok 1959 bol pre obyvateľov domova veľkým obratom aj v aktivitách na pomocnom hospodárstve, kde stav v minulosti bol úbohý. Venovali sa živočíšnej výrobe, pestovaniu zeleniny a výrobe krmovín.

Rok 1988 vstupuje do života domova dôchodcov významnou premenou. Ruší sa domov dôchodcov na Boldišovej ulici a zriaďuje sa jeden veľký spoločný domov na Engelsovom námestí. Dňa 01.05.1988 sa neoficiálne zahájila činnosť nového komplexu sociálnych služieb s kapacitou cca 200 obyvateľov. Vedúcim domova sa stal pán Jozef Sirotiak.

4.7.1988 bola oficiálne zahájená prevádzka nového 8 poschodového Domova dôchodcov.  Rok 1988 bol pre obyvateľov domova dôchodcov veľkou zmenou vzhľadom na značné rozšírenie kapacity, ako aj nové priestory, ktoré boli na úrovni doby.

Toto dokazujú aj údaje k 31.12.1988. Celkový počet obyvateľov bol 203, z toho 131 žien a 72 mužov. Spomenula by som niekoľko klientov, ktorí žijú v našom zariadení najdlhšiu dobu a to pán Ferdinand Deme, Jozef Podskľan, Štefan Hronček pani Fehérová Mária a Petreková Mária

Dňa 15.04.1990 bolo z funkcie vedúceho odvolaný Jozef Sirotiak a dočasne bola poverená vedením hlavná sestra Anna Babinská. Nový vedúci bol predstavený obyvateľom a zamestnancom až 17.01.1991. Stal sa ním Miroslav Pálenčiar.

V roku 1992 bola odovzdaná do úžívania prevádzková budova  „C“ obyvatelia dostali do užívania novú veľkú jedáleň, ktorá kapacitou vyhovovala pre všetkých klientov. Samozrejme k tomu bola postavená nová kuchyňa s príslušnými skladmi, boxami a kotolňou. Súčasťou budovy bola aj administratívna časť.

Aj rok 1994 bol pre obyvateľov domova dôchodcov vzácny, zvlášť pre veriacich. Dňa 17.08.1994 bola vysvätená nová kaplnka, posviacku vykonal Mons. Eduard Kojnok diecézny biskup Rožňavský.

Rok 2001 bol sprevádzaný zmenami. Domov dôchodcov sa pretransformoval na DD a DSS. Došlo k zmenám aj vo vedení domova dôchodcov. 31.03.2001 skončil svoju funkciu riaditeľa DD Miroslav Pálenčiar odchodom do dôchodku. Na základe výberového konania, bol dňa 17.04.2001 menovaný do funkcie  riaditeľ DD a DSS RSDr. Jozef Cerovský.

Domov sociálnych služieb LIBERTAS vznikol k 1.5.2011 zlúčením troch zariadení so sídlom v Lučenci – DSS LIBERTAS, DD a DSS Tuhárske námestie 10 a DD a DSS AMBRA, zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.

Po ôsmich rokoch sa opäť organizácie rozdelili na pôvodné subjekty. Od 01.01.2020 je bývalé zariadenie Domov Dôchodcov a Domov sociálnych služieb na Námestí Tuhárskom 886/10, Lučenec zriadené pod názvom Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA