Preskočiť na obsah

Zariadenie podporovaného bývania

Úhrada za ubytovanie

Úhrada za odborné činnosti podľa stupňa odkázanosti

Ďalšie činnosti: Denná sadzba úhrady za ďalšie činnosti