Preskočiť na obsah

Fotogaléria

Stavanie mája

S príchodom jari k nám prichádza aj dávny zvyk stavanie mája, ktorý je symbolom znovu sa obnovujúcej prírody a lásky. Tradície sú na to, aby sa dodržiavali a aj my v ZSS Harmónia si každoročne pripomíname túto tradíciu. Pri tejto príležitosti nás svojim kultúrnym programom potešili žiaci zo Spojenej školy internátnej K. Supa v Lučenci. Spoločne sme si vyzdobili stužkami ,,máj“ a chlapci ho ukotvili, aby sa krásne vynímal v areáli nášho zariadenia. Pri dobrej  hudbe sme si všetci spoločne zatancovali, občerstvili sa sladkými závinmi, porozprávali sa a potešili  pohľadom na krásny farebný máj.
Deň Zeme

Ako každý rok aj tento sme si Deň Zeme pripomenuli úpravou nášho areálu s čím nám prišli pomôcť aj deti zo Základnej školy Vajanského. Počasie vyšlo tak sme spoločne strávili  pekné chvíle vonku a pribudlo nám v areáli nové jazierko s rybičkami.Výstava Rok v metropole juhu

Za pekného slnečného počasia sme sa vybrali pozrieť si výstavu súťažných neprofesionálnych fotografií zaradených do súťaže s názvom Rok v metropole juhu. Obdivovali sme vystavené fotografie a rozprávali sa o histórii mesta Lučenec.
Myslíme ekologicky

Mesto Lučenec a Europe Direct Lučenec sa spojili, aby usporiadali výtvarnú súťaž so zameraním na environmentálnu tému pod názvom “Myslíme ekologicky“, do ktorej sa svojím výtvarným dielom ,,Strom života“ zapojil aj náš klient Miroslav Slíž.  
Prednáška a vedomostný kvíz

Pre našich klientov pripravujeme rôzne aktivity ako napríklad aj prednášky a kvízy aby sme im vyplnili ich voľný čas a udržiavali ich v psychickej a fyzickej kondícií.  Tentokrát to bola prednáška o separovaní odpadu – jedným z najjednoduchších spôsobov ako prispieť k ochrane našej planéty . Svoje vedomosti si hneď mohli otestovať v kvíze. Kvízy sa u našich klientov tešia veľkej obľube napríklad aj vedomostný “Čo všetko vieš o Slovensku” alebo zameraný na slovenské a české slová a gastronómiu.

 Fašiangy

Dňa 09.02.2024 sme si spoločne s našimi prijímateľmi pripomenuli tradície fašiang.  Žiaci Strednej zdravotnej školy nám pripravili  krásny kultúrny program- pochovávanie basy, zahrali vtipnú scénku, čím nám spestrili a spríjemnili odpoludnie v našom zariadení. Potom sme si zatancovali, občerstvili sa šiškami, pofotili sa s maskami a zaspomínali si na obdobie fašiang v minulosti.  
Výlet do Zichyho kaštieľa

V zrekonštruovaných priestoroch Zichyho kaštieľa sa nachádza Múzeum histórie obce Divín, ktorý sme s našimi prijímateľmi sociálnej služby navštívili. Vďaka sprievodkyni sme sa dozvedeli zaujímavé udalosti, ktoré sa týkali histórie kaštieľa. Navštívili sme rôzne miestnosti, kde bolo ukázané ako sa tam kedysi bývalo a zaujímavou bola miestnosť plná exponátov hmyzu z rôznych krajín. Neskôr sme sa za pekného slnečného počasia prešli po nádvorí kaštieľa. Vianočný trh šikovných rúk

Mestskú tržnicu v Lučenci zaplnil duch Vianoc, priateľstva, pomoci a spolupatričnosti.  V druhú decembrovú sobotu sa na mestskej tržnici uskutočnil ôsmy ročník Vianočného trhu šikovných rúk, na ktorom sme sa zúčastnili aj my so svojimi ručne vyrobenými darčekovými predmetmi z našej tvorivej dielne. Cieľom akcie je každoročne pred sviatkami pomôcť a podporiť  tých,  ktorí to najviac potrebujú a naladiť sa na sviatočnú predvianočnú náladu.

 Ocenenie nášho klienta Diamantovou plaketou Dr. J. Jánskeho

7.12.2023 v Mestskom kultúrnom stredisku Rimavská Sobota na slávnostnom oceňovaní bezpríspevkových  darcov krvi bol ocenený Diamantovou plaketou prof. MUDr. Jana Jánskeho náš klient František Bika. Patrí mu veľká vďaka za jeho šľachetné činy v podobe darovania krvi, čím pomáha zachraňovať ľudské životy. Október - mesiac úcty k starším

V spolupráci so Spojenou školou internátnou K. Supa Lučenec sme pri príležitosti Októbra mesiaca úcty k starším pre našich seniorov pripravili  kultúrny program spojený s gratuláciou našim jubilantom.  Program sme ukončili tanečnou zábavou a občerstvením. Hodina pre seniora

Hodina pre seniora,,- tak sa volá projekt, ktorý sme zorganizovali v spolupráci so susednou základnou školou Vajanského. Tento projekt bol zameraný na pomoc  seniorom v zariadení lepšie zvládnuť sociálnu izoláciu a odlúčenie od príbuzných. Žiaci prišli za našimi seniormi a spoločne si zahrali množstvo spoločenských hier za doprovodu študentov, ktorí hrali na gitare,  spoločne si zaspievali a dokonca aj zatancovali. S pani učiteľkami sme sa dohodli aj na ďalšej podobnej spolupráci.10. výročie od slávenia prvej sv. omše pri Jaskynke Lurdskej panny Márie v našom zariadení

14.8.2023 sa konala slávnostná omša, pri príležitosti 10. výročia od slávenia prvej svätej omše pri Jaskynke Lurdskej panny Márie. Slávnosť prebiehala v prítomnosti pozvaných hostí,  farára Vdp. Mgr. Slavomíra Marka, ktorý vysluhuje sviatosti našim klientom počas celého roka a Vdp. Mgr. Ľudovíta Jureka, celebranta hlavnej omše.  Do slávnostnej omše sa zapojili aj naši klienti a pozvaní hostia z nášho mesta.Tábor troch generácií

OZ Tretí vek v spolupráci so ZSS HARMÓNIA zorganizovalo detský tábor, ktorý spája tri generácie. Akcia trvala v čase od 24.07.2023 – 28.07.2023  a zúčastnilo sa jej 11 detí. Počas celého týždňa boli naplánované rôzne spoločné aktivity pre deti a našich klientov. Všetci zúčastnení boli veľmi  spokojní a už teraz sa tešia na ďalší ročník.Leto v našom zariadení

Aj v lete sa snažíme pripraviť pre našich klientov program na každý deň, chodíme na  rôzne  podujatia, na kúpalisko či prechádzky do okolia. 
A keď ostávame v areáli aspoň trénujeme jemnú motoriku alebo cvičíme na vzduchu.
Láska kvitne v každom veku

“Potešme spoločne srdcia tisícov seniorov po celom Slovensku ručne robenou pohľadnicou a nezabudnite k nej pripojiť kvet od srdca. Rozžiarime tak nielen ich izby ale i dušu” – táto krásna výzva sa dostala aj do nášho zariadenia vďaka žiakom Základnej školy Vajanského v Lučenci, ktorí si na túto výzvu vybrali našich seniorov a prišli ich potešiť.  Ďakujeme.Deň matiek

,,Deň matiek“ je jeden z  najkrajších sviatkov  a v našom zariadení si ho každoročne pripomíname. V tvorivej dielni sme pripravili drobné darčeky pre všetky mamičky a  krátky kultúrny program v podaní našich amatérskych spevákov. S kultúrnym programom prišli aj žiaci prvého stupňa súkromnej základnej školy DSA,  ktorí nás potešili spevom, tancom a hrou na harmonike. Nakoniec nám do tanca zahral Tibor Szabo a všetkým prijímateľkám sme rozdali malú pozornosť.Stavanie mája

V ZSS Harmónia si každoročne pripomíname tradíciu našich predkov – ,,Stavanie mája“. Pri tejto príležitosti nás svojim kultúrnym programom potešili študenti Strednej zdravotníckej školy v Lučenci a potom si s nami zatancovali pri ľudovej hudbe. Deň Zeme

Deň Zeme sme si pripomenuli spoločnými prácami na skrášľovaní nášho areálu a s členmi OZ Novohrad, občanmi mesta s podporou Mesta Lučenec aj zveľaďovaním niektorých mestských častí.
Spoločnými silami sme si vytvorili krajšie prostredie a pripomenuli si potrebu starať sa o prírodu.  Osobitné poďakovanie patrí študentom a ich pedagógom zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci a rodinným príslušníkom našich klientov, ktorí sa na tejto aktivite v našom areáli zúčastnili.
 Vernisáž, výstava krojov a kraslíc

Pravidelne sa zúčastňujeme výstav  organizovaných v našom meste. Tentokrát to bola súťažná výstava výtvarných prác pod názvom ,,EÚ v mojom regióne“, ktorú organizovalo  Mesto Lučenec v spolupráci s Europe  Direct Lučenec  na Radnici v Lučenci. Do súťaže sa zapojil aj náš klient Miroslav Slíž s maľovaným obrazom ,,Synagóga“ aj keď bez umiestnenia na popredných miestach, zážitok stál za to.  Ďalšia naša cesta smerovala na výstavu krojov a kraslíc pri príležitosti 170. výročia narodenia etnografky Emy Goldpergerovej. Mohli sme obdivovať pomaľované vajíčka rôznych veľkostí a zaujímavé boli rôzne techniky zdobenia. Miestnosť bola plná pestrofarebných krojov, ktoré majú svoju kultúru a históriu. Zamestnanci Matice slovenskej nám priblížili ľudové zvyky a dozvedeli sme sa niečo aj o živote samotnej etnografky.Medzinárodný deň žien

8.3.2023  sa v našom zariadení  uskutočnilo  kultúrno – spoločenské podujatie pod názvom ,, Ďakujeme Vám”. Podujatie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Na úvod sa všetkým ženám poďakovala pani riaditeľka Estera Rózsárová za ich obetavosť a lásku, ktorú preukazujú svojmu okoliu a svojim najbližším, potom nasledoval program v našej vlastnej réžii. Sme veľmi radi, že viacerí naši klienti sa zaujímajú o dianie v našom zariadení a že si udržiavajú kondíciu a dobrú myseľ práve ochotou zapojiť sa do kultúrneho programu.  Na záver nemohla chýbať tanečná zábava a  karafiát s malou pozornosťou pre všetky naše ženy. Opäť sme sa utvrdili v tom, že keď je ochota, dokážeme sa spoločne zabaviť aj sami medzi sebou.Fašiangy

Študenti Strednej zdravotníckej školy pripravili pre našich klientov krásny kultúrny program pri príležitosti fašiangového obdobia,  zaspievali, zatancovali a  zahrali úžasnú scénku pochovávania basy. Po programe sme si všetci zatancovali a občerstvili sa pripravenými dobrotami.Naše bežné aktivityMydielka pre našich seniorov

p. Kornelia Haider, ktorá v minulosti naše zariadenie navštívila, doniesla pre našich seniorov krásne ručne vyrábané mydielka. Tí sa veľmi tešili z tejto milej pozornosti.Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme vďaku, cit či lásku. Potešme tieto Vianoce ľudí, ktorí nečakajú od nikoho darček, vyčarme tak úsmev na ich tvári a zahrejme ich srdce prekvapením a nezištným úmyslom. V zariadeniach sociálnych  služieb žije mnoho ľudí,  pre ktorých je návšteva blízkych veľmi vzácna. Mnohí z nich na Vianoce nečakajú žiadne darčeky. A práve preto vznikla krásna výzva pod názvom ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ Pri tejto príležitosti nás opäť navštívili dobrovoľníci tohto projektu  a osobne odovzdali krabice plné lásky našim klientom. Trh šikovných rúk

10.12.2022 sa konali v Mestskej tržnici v Lučenci tradičné trhy šikovných rúk, ktorých sa naše zariadenie pravidelne zúčastňuje. Príjemnú atmosféru sme zažili pri tónoch kolied a ľudových piesní v podaní ľudovej hudby i vystúpenia detí, ktoré nám vyčarovali tú pravú vianočnú atmosféru. 


Mikuláš

Tento rok sme si na Mikuláša pripravili vystúpenie vo vlastnej réžii, ktoré sme zavŕšili živou hudbou a tancom. Všetci sa dobre zabavili.Tvorivé dielne - Advent

V Novohradskej knižnici v Lučenci sme sa zúčastnili tvorivých dielní s pani Ivkou Jackuliakovou, ktoré boli zamerané na výrobu adventných ikebán. K dispozícii bola čečina, stužky, sviečky a rôzne vianočné ozdoby. Každý dal do svojej tvorby svoje  srdce a všetky ikebany boli originálne. Adventnú atmosféru sme si priblížili spievaním vianočných kolied a po skončení p. Jackuliaková všetkých pochválila  a nadšení klienti si svoje výrobky odniesli domov. Akadémia tretieho veku – Vyhodnotenie a odovzdávanie diplomov

Dňa 23.11.2022 sa konalo ukončenie vzdelávacieho projektu v  Klube Dôchodcov v Lučenci s názvom Akadémia tretieho veku. Po príhovore projektového manažéra  Jozefa Málika nasledovalo vystúpenie detí z  Materskej školy M. R. Štefánika Lučenec a speváckeho zboru Rezeda. Po ukončení kultúrneho programu p. Jozef Málik odovzdal každému  diplom za absolvovanie prednášok. Nechýbalo spievanie študentskej  hymny Gaudeamus Igitur a občerstvenie. Vďaka tomuto  projektu naši klienti získali veľa nových vedomostí a informácii, a už teraz sa tešia na ďalšie podobné príležitosti.Október mesiac úcty k starším

Pri príležitosti Októbra, mesiaca úcty k starším sme v našom zariadení privítali aj zástupcov mesta Lučenec pani primátorku Alexandru Pivkovú s viceprimátorom Pavlom Baculíkom, poslancov mestského zastupiteľstva MUDr. Juraja Pelča, Ing. Rúth Olšiakovú, Ing. Branislava Hámorníka   a tiež poslanca BBSK a zároveň kandidáta na post predsedu BBSK pána Ondreja Luntera. Priniesli nám  dobrú náladu pri živej hudbe, zabávača a imitátora Martina Kopora, chutné zákusky a drobné darčeky. Prijímatelia si od všetkých vypočuli poďakovanie za všetko, čo pre svoje deti a spoločnosť urobili počas svojho života a zaželali im, aby dni ich života boli naplnené zdravím, šťastím a spokojnosťou.OAkadémia tretieho veku

Naši klienti sa pravidelne zúčastňujú prednášok Akadémie 3 veku na spestrenie všedných dní seniorov rôznymi aktivitami, efektívne využitie voľného času a skvalitňovanie života.Jesenné aktivity

Jesenné dni trávia naši klienti aktívne, navštívili Radnicu a mestské múzeum, akciu Slovenského Červeného kríža s názvom Deň zdravia, premietanie filmu Kataríny Kočalkovej s názvom Moja teta Timrava, predstavenie trojice šermiarov a komikov, ktorí prevádzajú divákov cestou slovenskej histórie, koncert kapely Karel Gott Revival či basketbalový zápas v športovej hale v Lučenci.


Udržiavame sa v kondícii


MY a VY bavíme seniorov

Slnečná sobota 13.8.2022 bola v našom zariadení opäť v znamení hudby a spevu. Kolektív MY Novohradské noviny v spolupráci s generálnym sponzorom Mestom Lučenec a pod záštitou primátorky mesta Lučenec a poslankyne NR SR Alexandry Pivkovej zorganizoval v poradí už tretí ročník tejto krásnej akcie pre našich klientov. Okrem krásnej hudby Barnabáša Szabóa a spevu folkloristiek z DFS Jánošík Lučenec mali naši klienti vďaka ďalším sponzorom aj chutné občerstvenie v tento horúci deň, ktorý si naplno užili. Ďakujeme a veríme v ďalšiu spoluprácu.Aktivity týždeň s OZ Tretí vek

OZ Tretí vek v spolupráci so ZSS HARMÓNIA zorganizovalo už II. ročník ,,Aktivity týždeň“. Akcia trvala v čase od 18.07.2022 – 22.07.2022  a zúčastnilo sa jej 14 detí. Počas celého týždňa boli naplánované rôzne aktivity ako batikovanie vlastných tričiek, výroba levanduľových vankúšikov, premietanie filmu vonku, rôzne športové aktivity, kúpanie či prechádzky. Deti aj PSS sa už teraz tešia na ďalší ročník s novými nápadmi.Vernisáš Miroslava Slíža

29.6.2022 sa nám v spolupráci s Lukášom Pelčom a Novohradským múzeom a galériou v Lučenci podarilo splniť sen nášmu klientovi Miroslavovi Slížovi. Vernisážou sa začala výstava jeho obrazov, podarilo sa pekné podujatie, ktorého posolstvom je poukázať na to, že sú medzi nami aj ľudia, ktorí dokázali svoj život “reštartovať”. Miroslav  žije skromne a  svoj domov našiel v našom zariadení. Vrátil sa k svojej záľube z mladosti a venuje sa výtvarnej tvorbe, ktorá očarila mnohých návštevníkov galérie. 


Výhliadková veža pri Košiciach

15.6.2022 bol krásny deň a my sme ho strávili návštevou metropoly východu mesto Košice. Navštívili sme vyhliadkovú vežu pri Košiciach- Hradová, vysokú  21,51 metrov z ktorej sa nám naskytol nádherný pohľad na celé Košice. Ďalej sme  navštívili areál stredovekej dediny s domácimi zvieratami a pokračovali sme na hradby a mostík. Presunuli sme sa na hlavné námestie, kde sme sa občerstvili a oddýchli si  pri tónoch príjemnej hudby spievajúcej fontány. Nevynechali sme ani unikátny  Dóm sv. Alžbety a spokojní, plní zážitkov sme sa pobrali vlakom domov.


Maketa historického Lučenca v bývalej hasičskej zbrojnici


Výlet do Kremnice

Vďaka Mestu Lučenec a OZ Tretí vek sme sa mohli vybrať na výlet do Kremnice. Pozreli sme si  mestský hrad, kostol sv. Kataríny,  mincovňu, tí odvážnejší vystúpili aj na kostolnú vežu. Výlet sa veľmi vydaril, klientom sa páčilo mesto aj historické pamiatky, krásne starobylé uličky s historickými budovami, upevnili priateľské vzťahy medzi sebou, podporili rozvoj fyzickej aktivity, kondície a zdravia. Všetci odchádzali spokojní a obohatení o nové zážitky a informácie. Strávili sme príjemný deň v príjemnej spoločnosti.Deň matiek

Deň matiek sme oslávili kultúrnym programom detí zo Spojenej školy internátnej, živou hudbou a prišla medzi nás aj p. poslankyňa  zastupiteľstva Mesta Lučenec Ing. Rút Olšiaková, ktorá doniesla kvietky a koláčiky pre naše klientky k tomuto krásnemu sviatku. Všetkým im ďakujeme, že nám pomáhajú vytvoriť krásnu atmosféru v našom zariadení.


Výlety mimo zariadenia

V rámci našich aktivít mimo zariadenia sme navštívili výstavu historických bicyklov, ktorá sa konala   v priestoroch lučeneckej synagógy, pod názvom ,,Na dvoch kolesách“,  kalvínsky kostol v Lučenci,  vycestovali sme vlakom do Fiľakova, kde sme sa poprechádzali mestským parkom a pozreli  si hradné múzeum, protivojnový kryt pod hradným vrchom a občerstvili sa v kaviarničke pred cestou späť vlakom domov. Vďaka Mestu Lučenec, ktoré nám poskytlo lístky na futsal sme sa mohli zúčastniť aj  zaujímavého športového podujatia. Naši klienti si tieto aktivity veľmi užívajú tak v nich určite budeme pokračovať.Stavanie mája

Prichádza máj, mesiac lásky a s tým sa spája dávny zvyk stavania májov. V našom zriadení na tradície nezabúdame a máj sme opäť postavili s pomocou detí zo Základnej školy, Vajanského Lučenec, ktoré si pre našich klientov spolu s deťmi zo Spojenej školy internátnej Lučenec pripravili kultúrny program. Dávno v našom areáli nebolo tak veselo a farebne. Detičkám a ich p. učiteľkám ďakujeme za ich program a tešíme sa na ich ďalšiu návštevu.


Besada na Spojenej škole internátnej Lučenec

Pri príležitosti ,,Apríla mesiaca lesov,,  sme spolu s naším klientom p. Uhrinom už po druhý krát navštívili Spojenú  školu internátnu. Pán Uhrin prezentoval svoje fotografie vtáctva  žiakom prvého ročníka. Beseda sa deťom veľmi páčila, a na znak vďačnosti mu odovzdali vlastnoručne namaľované obrázky a nakoniec sa spolu odfotili. Deň Zeme

V stredu 20. apríla 2022 sme v našom zariadení zorganizovali brigádu pri príležitosti Dňa Zeme a aby brigádnici boli viac motivovaní varili sme pre nich guľáš a pripravili posedenie s občerstvením. Mesto Lučenec nám darovalo kvety a dreviny, ktorými sme si mohli skrášliť areál za čo im pekne ďakujeme a menovite p. primátorke Alexandre Pivkovej, s ktorou sme spoločne vysadili novú hrušku. Naše zariadenie sa pravidelne zúčastňuje aj iniciatívy “Skrášlime si životné prostredie” a nebude tomu inak ani tento rok, naši klienti sa v sobotu spolu s obyvateľmi mesta zapoja do  čistenia mesta.Na výstave

Dňa 12.4.2022 sme sa zúčastnili výstavy Tajomstvá tropického hmyzu v Novohradskej galérii v Lučenci. Výstava nás preniesla do tropických kútov mikrosveta hmyzu. Táto zbierka Michala Zachara z Prievidze predstavuje denné a nočné motýle z celého sveta. PSS sa výstava veľmi páčila a odchádzali s novými príjemnými zážitkami. Svetový deň Parkinsonovej choroby

Pri príležitosti Svetového dňa tohto zákerného ochorenia sme pre našich klientov pripravili prednášku o príznakoch, príčinách a liečbe. Názorne sme si ukázali správnu chôdzu a jednoduché cviky, ktoré môžu pomôcť bezpečnejšie sa pohybovať a kráčať. Kto mal záujem, mohol si dať na záver odmerať krvný tlak a hladinu cukru v krvi.Na životné jubileá našich klientov nezabúdameKoľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme vďaku, city či lásku. Aj tieto Vianoce potešili našich klientov, ktorí možno darček ani od nikoho nečakali krabice plné lásky, vyčarili im úsmev na ich tvári a zahriali srdce prekvapením a nezištným činom. V zariadeniach sociálnych služieb žije mnoho ľudí,  pre ktorých je návšteva blízkych skôr raritou. Nehovoriac o súčasnej epidemiologickej situácii, ktorá ich v dôsledku ochrany zdravia izolovala od sveta ešte viac. Práve preto vznikla krásna výzva pod názvom ,,Koľko lásky sa zmestí do do krabice od topánok“ Pri tejto príležitosti nás navštívili a osobne odovzdali darčeky všetkým našim klientom dobrovoľníci tohto krásneho projektu, za čo im nesmierne ďakujeme.Darčeky od detí

Veľmi príjemne prekvapili vlastnoručne vyrobenými darčekmi pre našich klientov aj detičky zo súkromnej materskej školy DSA a tiež deti zo Spojenej školy internátnej. Takáto pozornosť od tých najmenších v predvianočnom čase vie vyčariť úsmev na tvárach našich klientov. Ďakujeme!


Mikuláš

Žiaci zo ZŠ – Vajanského, Lučenec si spomenuli na svojich “kamarátov” zo ZSS, s ktorými si vytvorili blízky vzťah počas jednej z návštev v našom zariadení, keď si spolu zahrali rôzne spoločenské hry. Na Mikuláša im doniesli balíčky, s ktorými im urobili veľkú radosť.Mesiac úcty k starším v spolupráci so ZŠ Haličská cesta 7 Lučenec

Žiaci Základnej školy Haličská cesta 7 Lučenec pre našich klientov pripravili malé darčeky pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu  sa klienti s detičkami nemohli osobne stretnúť ale aj tak túto ich aktivitu vnímali veľmi pozitívne a všetkým veľmi pekne ďakujú!


Výlet na Štrbské Pleso

Prostredníctvom OZ ,,Tretí vek“ sa naši klienti zúčastnili výletu na Štrbské Pleso. Vďaka patrí aj mestu Lučenec, ktoré nám uhradilo náklady na autobus. Výlet do Vysokých Tatier sa všetkým páčil, niektorí tam boli  po prvý krát v živote. Obdivovali krásy našich veľhôr, farby jesene a boli nadšení z krásnych pohľadov.Jablkový koláč z darovaných jabĺčok

Mesto Lučenec a Občianske združenie Jánošík nám z mestského sadu poskytlo jablká. Naši klienti ich očistili aby v kuchyni z nich mohli upiecť koláč. Chutil fantasticky:).  Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácuPrierez výtvarnou tvorbou nášho klienta Miroslava Slíža

       Miroslav Slíž život v zariadení považuje za zmenu nakoľko roky žil na ulici, bez kontaktu so svojou rodinou. Individuálnym prístupom v našom zariadení sa u neho podarila dosiahnuť snaha zmeniť svoj život k lepšiemu hoci nie vždy je to jednoduché a mnoho krát zakopol. Oživil svoju veľkú záľubu z mladosti, kreslenie a maľovanie obrázov, ktorými dnes skrášľujeme steny nášho zariadenia.  Materiál  na tvorbu si získava svojpomocne, opiľovaním dosiek z vyradených skríň a kôry zo stromov.

       Svoju tvorbu charakterizuje slovami: „ Krajiny a ľudia v nich sú odrazom mojej duše, takto to vidím ja a verím, že v každom obraze kúsok zo mňa zostane“.

Podľa jeho ďalších vyjadrení, našiel svoju cestu a nikoho nekopíruje. Najdôležitejšie je pre neho to, že pri každom novom obraze, prežíva radosť, cíti, že sa posúva ďalej a že tá jeho „cesta“ mu dáva nový a jasný smer.

Svoje obrazy nazýva insitné, pretože nemá rád obmedzenia a pravidlá. Insita, je pre neho sloboda. Reálnych ľudí a krajinu prispôsobuje svojim predstavám, nepotrebuje maľovať čistý realizmus.  Jeho súčasným krédom je jeho odkaz: „ Ak necháte vo svojom obraze kúsok zo seba, tak váš čas a práca má zmysel“.Grilovačka a výlet do cukrárne a mestského parku

Príjemne strávené chvíle na čerstvom vzduchu v našom zariadení ale aj mimo neho.


Návšteva kúpaliska Novolandia

Naši klienti sa radi vracajú na termálne kúpalisko ,,Novolandia“ v blízkej dedine Rapovce. V termálnej reliktnej morskej vode si zaplávajú, zregenerujú, rozprúdia krvný obeh a vďaka vysokému obsahu minerálov a stopových prvkov  zlepšia vitálnu funkciu vnútorných orgánov, kože a svalstva. 


Malá milá návšteva nášho zariadenia

OZ Tretí vek zorganizovalo v  našom zariadení akciu ,,Aktivity týždeň“, ktorej sa zúčastnilo  10 detí našich zamestnancov. Na celý týždeň naplánovalo spoločné aktivity pre deti a našich klientov – športovalo sa, spievalo, hrali sa spoločenské hry, premietalo kino a boli sme aj na vychádzke v mestskom parku.  Krásna myšlienka spojiť deti s klientmi zariadenia sociálnych služieb si zaslúži zopakovať 🙂

Zmrzlina pre našich seniorov priamo do zariadenia

Primátorke Mesta Lučenec Alexandre Pivkovej a Orhanovi Hajrulovi z gelaterie a cukrárne Moja srdcovka vďačíme za to, že v tento horúci deň prišli do nášho zariadenia a doniesli  našim seniorom fantastickú zmrzlinu.  Všetkým zmrzlina veľmi chutila a osviežila ich v horúčavách, ktoré sú v tomto období naozaj extrémne.  Kedykoľvek podobnú spoluprácu a záujem o našich “starkých” uvítame a ešte raz ďakujeme.


Ergoterapia na čerstvom vzduchu

V rámci ergoterapie a terapie na záhrade denne skrášľujú a udržiavajú areál zariadenia klienti, ktorých táto činnosť baví a robí im radosť.  Areál zariadenia je krásny priestor na oddych, vzájomnú komunikáciu, upevňovanie a vytváranie nových vzťahov, ale taktiež na oslavy, spoločné grilovanie, posedenie v letnom kine, hranie hier a v neposlednom rade aj prijímanie návštev. Pre tých, ktorí majú na tom zásluhu je ešte krajší….

Na hríboch

Po horúcich dňoch prišli dažde  tak sme sa domnievali, že by už mohli rásť hríby. Dohodli sme sa teda, že sa prejdeme do blízkeho lesa a skúsime šťastie. Hríbov sme veľa nenašli ale prechádzka lesom bola veľmi príjemná. Cestou späť sme sa zastavili na priehrade kde sme si oddýchli a občerstvili sa.

Podujatie MY a VY bavíme našich seniorov

Pod záštitou primátorky mesta Lučenec a poslankyne NR SR Alexandry Pivkovej a s podporou partnerov – MESTO LUČENEC, RETRO LC, PARAPETROL, AGROSPA, SÓOS FARM, BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA a redakcie MY Novohradských novín sa v areáli nášho zariadenia konal už druhý ročník krásneho sobotného podujatia, kde našim klientom zahrali skvelí hudobníci pod vedením Barnabáša Szabóa  a zaspievali dievčatá z detského folklórneho súboru Jánošík Lučenec.  Organizátori obdarovali našich klientov MY novohradskými novinami a minerálnou vodou. Naši klienti si tento program veľmi obľúbili a budeme radi ak sa táto tradícia zachová a budeme sa môcť takto stretnúť aj v budúcnosti.

Návšteva Košíc

Po dlhšej dobe sme opäť navštívili Košice. Zo zariadenia sme odchádzali v skorých ranných hodinách,  PSS bez problémov ráno vstali a plní očakávania sa vybrali na dlhoočakávaný výlet. Po príchode vlaku do Košíc sme sa občerstvili v staničnej kaviarni a do ZOO sme sa presunuli mestskou dopravou.   V rozsiahlom areáli ZOO sme mali možnosť obdivovať rôzne druhy zvierat, od našej poslednej návštevy pribudli aj nové druhy ale najviac sa nám páčili tučniaky a tulene, ktoré už mnohí poznali z minulých návštev.  Zo ZOO sme sa vrátili autobusom do centra Košíc kde sme so zmrzlinou pobudli  pri spievajúcej fontáne a navštívili sme aj Dóm svätej Alžbety, ktorý svojou majestátnosťou uchvátil každého z nás. V poobedňajších hodinách sme sa prešli  parkom až k železničnej stanici na vlak, ktorým sme sa vrátili plní zážitkov späť. Našou najstaršou účastníčkou výletu bola 84 ročná p. Irenka, ktorej sa výlet nesmierne páčil a ktorá bez problémov zvládla celodennú chôdzu.

Stavanie mája

30. apríla 2021 sme si v dopoludňajších hodinách pripomenuli a zrealizovali tradíciu našich predkov – “Stavanie Mája”,  ktorej symbolika spočíva v oslave víťazstva jari nad zimou. Spoločne sme si prečítali o jarných zvykoch a tradíciách a o symbole, ktorý predstavuje stavanie mája. Kde sa vzal tento romantický zvyk? Čo symbolizujú vysoké stromy ozdobené farebnými stužkami? Následne naše ženy vyzdobili máj farebnými krepovými stužkami a potom prebiehalo jeho ukotvenie. Nechýbal tanec, krátky kultúrny program vo forme piesní a krátkeho zábavného kvízu týkajúceho sa májových pranostík. Klienti sa spoločne stretli v družnom rozhovore, podebatovali o svojich radostiach a starostiach a svoje oči potešili pohľadom na postavený máj. Slniečko na nás svietilo až do odchodu a na záver sme spoločne skonštatovali, že tento deň stál za to.

Návšteva Mestskej radnice

Jeden upršaný aprílový deň sme navštívili Radnicu – Mestské múzeum Lučenec  za účelom prehliadky stálej expozície múzea. Prezreli sme si miestnosti zariadené nábytkom z obdobia prvej polovice 20. storočia. Vo svojich myšlienkach sme sa preniesli do školy a domácností z tohto obdobia. U každého z nás sa  prebudili príjemné spomienky z obdobia našej mladosti, pospomínali sme si na svoje školské časy a preniesli sme sa aj do obdobia života našich starých rodičov. Návšteva múzea Radnice je pre nás jedinečný zážitok a tešíme sa na ďalšie nové pripravované expozície.

Deň Zeme

Tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme, ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia. V našom zariadení sme si tento deň spojili so skrášľovaním nášho areálu, sadením kvetov, zametaním chodníkov, maľovaním lavičiek, kosením trávy a úpravou kríkov a skalky.  Počasie nám prialo tak sme si mohli užiť spoločný deň na vzduchu a spojiť príjemné s užitočným. Tí, ktorí nemohli ,,priložiť ruku k dielu”, tí nás potešili svojou prítomnosťou a dobrou náladou. Na záver sa všetci zúčastnení mohli občerstviť chlebíčkami z našej kuchyne, a porozprávať sa spolu o tom, ako my sami môžeme zlepšiť ochranu životného prostredia v našom najbližšom okolí. Zúčastnili sme sa aj tradičnej akcie OZ Novohrad v spolupráci s Mestom Lučenec – čistenia okolia mesta na bicykloch.  Pekné počasie nám umožnilo ešte aj vychádzku, ktorú sme spojili s čistením lesa. Smeti do prírody nepatria a je len na nás ľuďoch aby tam neboli.Beseda

Dňa 14.04.2021 sa u nás uskutočnila veľmi pekná a zaujímavá beseda spojená s krátkym kvízom pod názvom- „Vtáci žijúci na Slovensku“,  ktorú si pripravil náš klient Peter U.  Pútavým rozprávaním, ale aj prostredníctvom fotiek sme mohli spoznať zaujímavé vtáky, ktoré žijú v našom najbližšom okolí.Z našej tvorivej dielneMedzinárodný deň žien

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien klienti s inštruktorkami sociálnej rehabilitácie vyrobili malé milé vecičky, ktoré potom urobili radosť našim ženám. 


Premietanie

Napriek prísnym opatreniam si naši klienti mohli pozrieť kultúrny program, ktorý pre nich natočili detičky zo Spojenej internátnej školy K. Supa Lučenec. Ďakujeme za toto ich milé gesto.


Naša oslávenkyňa

Pani Helenka oslávila krásne životné jubileum – 90 rokov. Srdečne blahoželáme.Krabice plné lásky, vianočná zbierka pre našich seniorov a vianočné MY Novohradské noviny

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Veľa, hlavne keď potešia ľudí, ktorí už nemajú nikoho, ľudí, ktorí sa nemôžu stretnúť so svojimi blízkymi. Každému urobí radosť keď si na neho niekto spomenie čo i len so sladkosťou, malým darčekom, niečím voňavým alebo pozdravom. Za túto iniciatívu pre našich seniorov ďakujeme Základnej škole Vajanského v Lučenci, Súkromnej základnej škole s materskou školou DSA v Lučenci , Základnej škole internátnej Karola Supa v Lučenci, Slovenskému Červenému krížu, Novohradskej knižnici, Katolíckej charite a aj súkromným osobám. Vďaka lučeneckej spoločnosti REDOX si mohli  naši seniori krátiť dlhé chvíle strávené cez sviatky bez rodiny dvojčíslom MY Novohradské noviny s prílohou krížovkárskeho časopisu Lišiak. Vďaka patrí aj Romanovi Palatickému z OZ Jánošík Novohrad, ktorý zorganizoval vianočnú zbierku pre našich klientov, vďaka tomuto krásnemu gestu si mohli naši klienti pochutiť na maškrtách, ktoré bežne na stole v takom množstve nemajú. Do zbierky sa zapojili darcovia: f. Penam vianočným pečivom a koláčikmi, f. Mecom mäsovými špecialitami, Všelí kút agátovým medíkom, Farma Lavella syrovými špecialitami, Farma Ďurčík syrovými špecialitami, Včelári Bratia Garajovci kvetovým medom, Creative SOLUTIONS obrazmi a medom, OZ Jánošík Novohrad vianočnými oblátkami, šípkami a medom, Ing. Eva Martinková lineckými pusinkami a makovníčkami, Odborné učilište intrnátne Lučenec vianočnými medovníčkami, PICO TAXI ovocím a vianočnými trubičkami, FRANZ remeselným kváskovým chlebom, Directreal ovovím, medom a orechami, Mária Jonštová jabĺčkami, Margaret čajovými bylinkami vo vyšívaných vrecúškach, Sestry Sihelské CD Piesne z Novohradu 1 a 2. Vďaka týmto skvelým ľuďom mali naši klienti krásne Vianoce. Ďakujeme!


Knižná búdka

Naši klienti celoročne navštevujú Novohradskú knižnicu, kde majú možnosť bezplatne si požičiavať knihy. V tomto čase obmedzení knižnica ,,prišla“ k nám vo forme knižnej búdky, ktorú nám zriadilo Mesto Lučenec vo vestibule zariadenia a je prístupná tak každému nadšencovi čítania kníh.


Výroba vianočných pohľadníc a podušiek na kreslá

V našej tvorivej dielni vznikajú aj takéto krásne vecičky, a mnoho ďalších…


Návšteva synagógy

Dňa 25.11.2020 sme spolu s piatimi PSS navštívili našu krásnu synagógu v ktorej sú v týchto mesiacoch vystavované vynálezy Leonarda da VInciho. Na túto interaktévnu výstavu sme sa všetci tešili a boli sme unesení z množstva vystavených vynálezov. Technológie , ktoré Leonardo da Vinci využil pri ich vedeckých bádaniach predbehli dobu a začali sa využívať až o niekoľko storočí neskôr!!! Spolu s PSS sme si čítali priložené popisy a boli sme uchvátení z majstrovských strojov, ktoré sme si mali možnosť aj vyskúšať. Výstavu dopĺňali aj obrazy umelca, a tak prehliadka výstavy bola pre nás všetkých veľkým obohatením


Spoločné pečenie


Oslava narodenín

Napriek prísnym opatreniam proti nákaze COVID 19 nezabúdame na našich oslávencov a snažíme sa pripomenúť si ich sviatok aj keď bez fyzickej prítomnosti príbuzných. Zablahoželali však, porozprávali sa a mohli sa vidieť aspoň cez monitor so svojimi blízkymi prostredníctvom videohorovu. Torta, kvety či darčeky samozrejme nemohli chýbať.


Jablkový dar z mestského sadu

Dobrovoľníci z OZ Jánošík Novohrad pooberali jablká z mestského sadu a Mesto Lučenec ich darovalo nášmu zariadeniu. My sme ich s radosťou použili na jablkové koláče pre našich prijímateľov sociálnych služieb. Ďakujeme p. primátorke Alexandre Pivkovej, OZ Jánošík Novohrad ale rovnako aj naším milým kuchárkam.


Jesenné aktivityDarčeky pre seniorov od najmenších

Detičky zo Súkromnej základnej školy s materskou školou DSA v Lučenci doniesli (samozrejme len po vrátnicu) našim seniorom ručne robené pozdravy a darčeky, ktoré sami vyrobili z gaštanov. Bolo to veľmi milé a všetkých to potešilo.Šijeme rúška na novom šijacom strojiOktóber mesiac úcty k starším

Primátorka mesta Lučenec a poslankyňa NR SR Alexandra Pivková si uctila našich seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším darčekmi a listom, ktorý ich povzbudil v tomto neľahkom období.Aktivity v areáli ZSS - upratovanie a premietanie filmuNávšteva Radnice

Dňa 13.08.2020 sme sa zúčastnili na unikátnej výstave v Radnici-Lučenec, prezreli sme si osobné veci letcov, uniformy generálov J. Bryksu, M. Liškutina, plukovníka M. Štěpáneka a vzdali  hold hrdinom, vďaka ktorým bolo oslobodené Československo. Pozreli sme si aj stále výstavy – história školstva a socializmu. Na záver sme absolvovali posedenie pri káve v príjemnej kaviarničke a pozitívne naladení sme sa vrátili do zariadenia.Sobotné popoludnie s hudbou

Pod záštitou primátorky mesta Lučenec a poslynkyne NR SR Alexandry Pivkovej v spolupráci s redaktormi MY Novohradských novín a sponzorov sa v toto horúce popoludnie mohlo v areáli ZSS HARMÓNIA uskutočniť krásne podujatie s Ľudovou hudbou Barnabáša Szabóa a Detským folklórnym súborom Jánošík. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za tento skvelý deň.V tvorivej dielni

Aj napriek prísnym hygienickým opatreniam prijatým na prevenciu proti šíreniu koronavírusu využívame našu tvorivú dielničku nie len na tvorbu dekoračných výrobkov ale taktiež na hry, komunikáciu, tréning pamäti.MY Novohradské noviny

Stredoslovenská distribučná spoločnosť pre seniorov zakúpila niekoľko kusov MY Novohradských novín, v ktorých je okrem iného aj článok o tom, ako SDS venovala pre zariadenia sociálnych služieb jednorázové rúška. Ďakujeme.
Medovníčky ku Dňu matiek

Deti z klubu PATHFINDER napiekli medovníčky, ktoré za prísnych hygienických opatrení doručili našim mamičkám, starým mamám a babičkám, tie mali z nich obrovskú radosť. Za ich krásne gesto im veľmi pekne ďakujeme.Stavanie mája