Preskočiť na obsah

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov celoročnou formou pobytu.

Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou celoročne s kapacitou 98 prijímateľov sociálnej služby. Rozsah poskytovanej sociálnej služby je pri príjme na dobu určitú (adaptačná doba). Po uplynutí uvedenej doby s možnosťou poskytovania sociálnej služby na dobu neurčitú.

Odborné činnosti

 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť

Obslužné činnosti

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva   

Ďalšie činnosti

 • poskytovanie osobného vybavenia
 • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
 • zabezpečenie záujmovej činnosti

Doplnkové služby

 • externý kaderník
 • pedikúra
 • voľnočasové aktivity
 • bohoslužby v zariadení a mimo zariadenia
5/5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Janet Morris
Designer - Minio