Podporili nás

V roku 2021 nám finančnú alebo materiálnu pomoc poskytli:

Mgr. Janka Striežovská

p. Miroslava Galambová

p. Miroslav Janeček

p. Mária Svrčinová

Mesto Lučenec

Nádácia SPP

Mgr. art. Šimon Šicko, Lukáš Fila, Mgr. Zuzana Suchová a Mgr. Lucia Pašková

… všetkým srdečne ďakujeme

So zvýšenými nákladmi na prevenciu proti nákaze vírusom Covid – 19 pre našich seniorov, ktorí sú najrizikovejšou skupinou nám v roku 2020 pomohli:

Banskobystrický samosprávny kraj

Nadácia ORANGE

AXIS distribution s.r.o. Lučenec

TriCare spol. s r.o. Bratislava

HARTMANN RICO spol. s r.o. Bratislava

REDOX s.r.o. Lučenec

Stredoslovenská distribučná spoločnosť

Klub PATHFINDER Lučenec

Občianske združenie SPy Bratislava

Nadácia Henkel Slovensko Bratislava

Nadácia EPH Bratislava

OZ ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj Bratislava

Mesto Lučenec

detičky zo Súkromnej základnej školy s materskou školou DSA v Lučenci

OZ Jánošík Novohrad

… všetkým srdečne ďakujeme