Preskočiť na obsah

Ponuka neupotrebiteľného majetku

     
        V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja oddiel V.  čl. 15 bod. 6)  nemáme na zverejnenie žiadnu ponuku  neupotrebiteľného majetku.