Kontakt

riaditeľka

PaedDr. Estera Rózsárová

telefón: 047/4331186
mobil: 0903 483 706
e-mail: riaditel@zssharmonia.sk

Manažér kvality

Mgr. Peter Pavko

telefón: 047/4331186
mobil: 0910 806 149
e-mail: manazer@zssharmonia.sk

VEDÚCI EKONOMICKo-PREVáDZKOVÉHO úSEKU

Ing. Michal Veľka

telefón: 047/4331186
Mobil: 0905 258 455
e-mail: ekonom@zssharmonia.sk

Úradné hodiny

Návštevné hodiny

Návštevné hodiny sú informatívne, sú stanovené tak, aby nedošlo k narušeniu denného režimu činnosti v zariadení.

Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA

Tuhárske námestie 886/10
984 01 Lučenec

Pošlite nám správu alebo sa s nami spojte na socialnej sieti

Aktuality novinky a fotografie priamo na sociálnych mediach.