Preskočiť na obsah

Aktuálne informácie

Úhrady počas krízovej situácie

Prosíme rodinných príslušníkov, aby platby za pobyt svojich blízkych naďalej realizovali prevodom na účet zariadenia.

O potrebnej výške sumy na úhradu sa prosím informujte telefonicky u asistenta sociálnej práce Mgr. Pavka na tel. č. tel.: 0910 806 149 alebo u sociálnej pracovníčky Mgr. Paulenkovej.

č. účtu pre platby: SK74 8180 0000 0070 0063 7935

do poznámky uviesť meno a priezvisko prijímateľa sociálnej služby.