Certifikát kvality

Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA sa stalo držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2015. Dňa 07.08.2020 bolo certifikačným auditom preukázané, že Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA zaviedlo a aplikuje systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001:2015.

V zariadení je stanovená vlastná politika kvality a definované ciele.