Testovanie na COVID – 19

Všetci prijímatelia sociálnych služieb ako aj zamestnanci ZSS HARMÓNIA boli otestovaní rýchlotestami s negatívnym výsledkom.